61. Σε τι αποβλέπει η παρακέντηση θώρακος;

Παρακέντηση θώρακα είναι η εισαγωγή βελόνας στην υπεζωκοτική κοιλότητα για αναρρόφηση πλευρικού υγρού για διαγνωστικό ή ανακουφιστικό (εκκενωτική παρακέντηση) ή θεραπευτικό σκοπό (έγχυση φαρμάκου).