49. Αναφέρατε τα πλεονεκτήματα της ενδοφλέβιας έγχυσης.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου:

  1. Με την ενδοφλέβια ένεση έχουμε γρήγορη απορρόφηση και δράση τoυ φαρμάκου.
  2. Το φάρμακο φτάνει στους ιστούς με το αίμα σε 15-20 δευτερόλεπτα.
  3. Χορηγούνται φάρμακα με μεγάλη τοπική ερεθιστική και τοξική δράση που, αν ενεθούν ενδομυϊκά ή υποδόρια, προκαλούν νέκρωση των ιστών.
  4. Χορηγούνται μεγάλες ποσότητες υγρών, αίματος κ.ά.
  5. Με τον εμπλουτισμό του ορού με φάρμακα ελαττώνεται ο αριθμός ενδοφλεβίων και ενδομυικών ενέσεων και μειώνεται η ταλαιπωρία του ασθενούς.

Η άμεση ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων με σύριγγα περιορίζεται μόνο στις μονάδες εντατικής θεραπείας και γίνεται από καλά εκπαιδευμένο προσωπικό.

48. Αναφέρατε τις ανατομικές θέσεις ενδομυϊκής ένεσης και ποια πλεονεκτήματα εμφανίζει η κάθε θέση.

Οι ανατομικές θέσεις της ενδομυϊκής ένεσηc είναι:

♦ Ο Δελτοειδής μυς των άνω άκρων.

♦ Ο Μείζων γλουτιαίος μυς (άνω και έξω τεταρτημόριο).

♦ Πλατύς μηριαίος μυς (προοθιοπλάγια επιφάνεια τον μηρού).

Οι Θέσεις αυτές έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Δε διέρχονται μεγάλα αγγεία και νεύρα, για να τρωθούν, όπως είναι το ισχιακό νεύρο. Αν τρωθεί το ισχιακό νεύρο, μπορεί να προκληθεί μερική ή πλήρης βλάβη (είναι σπάνια). Η μερική βλάβη εκδηλώνεται με τα εξής συμπτώματα: παράλυση ορισμένων μυών του κάτω άκρου, πόνος και απώλεια της αισθητικότητας.
  • Τα οστά απέχουν από τη μυϊκή μάζα και αποφεύγεται η κάκωσή τους.
  • Γίνεται γρήγορη απορρόφηση του φαρμάκου, επειδή υπάρχει πλούσια αγγείωση στους μυς.