32. Αναφέρατε τους λόγους που οι ασθενείς παρουσιάζουν προβλήματα διατροφής.

Οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάζουν προβλήματα διατροφής για τους εξής λόγους:

  • Ανορεξία.
  • Δυσκολία στην κατάποση.
  • Απώλεια συνείδησης.
  • Απόφραξη στόματος.
  • Απόφραξη οισοφάγου.
  • Τραυματισμός.