250. Τι είναι η προεκλαμψία;

Προεκλαμψία / εκλαμψία (τοξιναιμία της κύησης):

Είναι μια επικίνδυνη μορφή υπέρτασης της εγκυμοσύνης. Εμφανίζεται μετά την 20η εβδομάδα, συνήθως προς το τέλος της εγκυμοσύνης και είναι συχνότερη στις πρωτότοκες και στις πολύτοκες μεγάλης ηλικίας. Επίσης κινδυνεύουν περισσότερο διαβητικές και υπερτασικές εγκυμονούσες. Τα νεογνά αυτών των γυναικών έχουν χαμηλό βάρος γέννησης και μπορεί να γεννηθούν νεκρά ή να πεθάνουν στη νεογνική περίοδο.

Η προεκλαμψία χαρακτηρίζεται από:

  • αρτηριακή υπέρταση (ΑΠ > 140/90mmHg)
  • λευκωματουρία
  • οίδημα. Από μόνο του δεν είναι παθολογικό στην εγκυμοσύνη και ιδιαίτερα όταν εντοπίζεται στα κάτω άκρα. Το οίδημα στην προεκλαμψία είναι γενικευμένο δηλ. εντοπίζεται στα άνω, στα κάτω άκρα και στο πρόσωπο.

Η προεκλαμψία μπορεί να εξελιχτεί σε βαριά προεκλαμψία με μεγάλη αύξηση της πίεσης (> 160/110mmHg), μεγάλη απώλεια λευκώματος στα ούρα, ολιγουρία, πονοκέφαλο, διαταραχές της όρασης, πόνο στο στομάχι, ναυτία και εμέτους. Η βαριά προεκλαμψία μπορεί να εξελιχτεί σε εκλαμψία. Συνήθως η αντιμετώπιση της υπέρτασης εμποδίζει την εμφάνιση της εκλαμψίας.