192. Ποιες οι επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη;

  • Στους οφθαλμούς (αμφιβληστροειδοπάθεια)
  • Στα νεύρα (μούδιασμα, κράμπες, ψυχρά δάκτυλα, καυσαλγία στα κάτω άκρα κτλ.)
  • Στα αγγεία (μικροαγγειοπάθεια)
  • Στους νεφρούς (νεφροπάθεια μέχρι νεφρική ανεπάρκεια)