221. Σε τι οφείλεται το σηπτικό shock (καταπληξία);

Το σηπτικό shock οφείλεται στην καταστρεπτική δράση των τοξινών. Οι τοξίνες αυτές παράγονται από Gram (-) βακτηρίδια αλλά και αναερόβια μικρόβια, σε περίπτωση λοίμωξης, Οι τοξίνες επιδρούν στο τοίχωμα των αιμοφόρων αγγείων και τα εμποδίζουν να συσταλούν.