44. Ποιος είναι ο σκοπός της ενδοδερμικής ένεσης;

Οι ενδοδερμικές ενέσεις χρησιμοποιούνται για διαγνωστικό σκοπό, όπως το BCG, η δερμοαντίδραση Mantoux και για τη διαπίστωση ευαισθησίας του ατόμου σε διάφορες αλλεργιογόνες ουσίες.