287. Τι ονομάζουμε συμπιεστικά κατάγματα;

Είναι τα κατάγματα που αφορούν συνήθως σπογγώδη οστά. Χαρακτηρίζονται από συμπίεση του οστού, το οποίο χάνει το φυσιολογικό του σχήμα. Τα συμπιεστικά κατάγματα οφείλονται σε καθίζηση των οστικών δοκίδων.