193. Ποια είναι τα συμπτώματα της στηθάγχης;

Ο πόνος αυτός μοιάζει με πίεση ή σφίξιμο ή κάψιμο και εντοπίζεται στη περιοχή του στέρνου, διαρκεί λίγα λεπτά και ανακουφίζεται με την ανάπαυση. Μερικές φορές ο πόνος επεκτείνεται στον αριστερό ώμο, στο αριστερό χέρι ή αντανακλά στη κάτω γνάθο ή πίσω στο μέσο της πλάτης.