252. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας;

Οι παράγοντες κινδύνου, που σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα του καρκίνου του τραχήλου τής μήτρας, είναι:

  1. Η πρώτη σεξουαλική επαφή σε μικρή ηλικία (κατά την εφηβεία).
  2. O γάμος σε μικρή ηλικία.
  3. Η εγκυμοσύνη σε μικρή ηλικία.
  4. Οι πολλοί σεξουαλικοί σύντροφοι.
  5. Το κάπνισμα.
  6. Η μόλυνση από τον Ιό του θηλώματος του ανθρώπου (HPV).
  7. Το σπέρμα.