198. Τι είναι τραύμα;

Τραύμα ονομάζεται κάθε μηχανική κάκωση που συνοδεύεται από λύση της συνέχειας του δέρματος.