118. Ποια είναι η κλινική εικόνα δηλητηρίασης από υπέρτερη δόση ασπιρίνης;

 

Η κλινική εικόνα της δηλητηρίασης από υπέρτερη δόση ασπιρίνης μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Κοιλιακά άλγη
  • Ναυτία
  • Βουητό στα αυτιά
  • Υπερπνοια
  • Ερυθρό πρόσωπο
  • Υπερθερμία
  • Έμετο
  • Πνευμονικό οίδημα
  • Αιμορραγία
  • Κώμα