20. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κλινικά σημεία που δηλώνουν την ύπαρξη υποξίας.

 • Οξείες και χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις (αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονία, ατελεκτασία, πνευμονική εμβολή, καρκίνος πνεύμονα).
 • Καρδιολογικές παθήσεις (καρδιακή ανεπάρκεια έμφραγμα του μυοκαρδίου, αρρυθμίες, καρδιογενές shοck, στηθάγχη).
 • Νευρολογικές παθήσεις (κρανιοεγκεφαλική κάκωση).
 • Σοβαροί τραυματισμοί.
 • Πνιγμός, νόσος των δυτών.

 

ή

 • Αναπνευστικές διαταραχές ,ταχύπνοια, εργώδης αναπνοή.
 • Διαταραχές κυκλοφορίας, ταχυκαρδία, άλλες αρρυθμίες.
 • Διαταραχές κεντρικού νευρικού συστήματος, υπνηλία, σύγχυση, κώμα.
 • Κεντρική κυάνωση, υγρό ή ψυχρό δέρμα.

 

ή

 

 • ωχρότητα, ψυχρό δέρμα, εφίδρωση,
 • περιφερική κυάνωση,
 • Δ) ταχύπνοια,
 • Ε) σύγχυση,
 • ΣΤ) ολιγουρία.