301. Τι είναι οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα;

Το οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα οφείλεται σε αιμορραγία κάτω από τη σκληρά μήνιγγα, μεταξύ δηλαδή σκληράς μήνιγγας και εγκεφάλου. Συνήθως o ασθενής είναι από την αρχή σε κώμα, όμως μερικές φορές n κλινική εικόνα είναι παρόμοια με αυτήν του επισκληριδίου αιματώματος. Δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχει κάταγμα κρανίου. H διάγνωση γίνεται με αξονική τομογραφία και η αντιμετώπιση είναι χειρουργική. Συνήθως συνυπάρχει βαριά διάχυτη νευραξονική κάκωση, γι’ αυτό η έκβαση δεν είναι τόσο συχνά καλή, όπως στο επισκληρίδιο αιμάτωμα.