137. Τι είναι φάρμακο;

Φάρμακο είναι κάθε ουσία που χορηγείται στον οργανισμό για προληπτικούς, διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. Χορηγείται δε πάντοτε με συγκεκριμένη δοσολογία και με την έγκριση του ιατρού.