110. Να αναφέρετε τη διαφορά της αρτηριακής, της φλεβικής και της τριχοειδικής αιμορραγίας.

 • Στην αρτηριακή, το αίμα είναι ζωηρό κόκκινο και τινάζεται με ένταση και με ρυθμό από την πληγή
 • Στη φλεβική, είναι σκούρο και απλώς κυλά από την πληγή.
 • Στην τριχοειδική, έχει κάποιο ενδιάμεσο χρώμα και απλώνεται γύρω από την πληγή

ή

Στην αρτηριακή αιμορραγία:

 • Το αίμα έχει ζωηρό κόκκινο χρώμα γιατί είναι καλά οξυγονωμένο
 • Το αίμα αναβλύζει με πίεση και σε αρκετή απόσταση
 • Το αίμα αναβλύζει κατά ώσεις, συγχρόνως με τις σφύξεις της καρδιάς

Στη φλεβική αιμορραγία:

 • Το αίμα έχει σκούρο χρώμα γιατί δεν έχει οξυγόνο
 • Το αίμα αναβλύζει χωρίς πίεση
 • Το αίμα αναβλύζει σε συνεχή ροή

Στην τριχοειδική αιμορραγία:

 • Το αίμα έχει ενδιάμεσο χρώμα
 • Το αίμα αναβλύζει σε μικρές ποσότητες και από πολλά σημεία ταυτόχρονα.