31. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψιν για τον προσδιορισμό των διαιτητικών αναγκών του ασθενούς;

Οι διαιτητικές ανάγκες του ασθενούς προσδιορίζονται από τα εξής:

  • Φύλο
  • Ηλικία
  • Σωματικό βάρος
  • Σωματική δραστηριότητα
  • Ιστορικό πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης